เกร็ดความรู้ทั่วไป

เสนอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ  ความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้ทั่วไป knowledge-library.com

สัตว์ทะเล สิ่งมีชีวิตอัศจรรย์น่าสนใจ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ

สัตว์ทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ประกอบด้วยสัตว์หลากหลายชนิด สัตว์ในทะเล ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กอย่างแพลงก์ตอนไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวาฬ สัตว์ทะเลมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย สัตว์ทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ทะเลได้จากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆ

สัตว์ทะเล knowledge-library.com

ภาพ : รวมสัตว์ทะเล

นอกจากนี้ ท้องทะเล สัตว์ทะเลบางชนิดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู เป็นต้น สัตว์ทะเลเหล่านี้ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารหรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมปลาป่น และยังมีสัตว์ทะเลบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ สัตว์น้ำทะเล เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และเพื่อประโยชน์อีกมากมายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์โลก

สัตว์น้ำมีอะไรบ้าง ทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะล

สัตว์น้ำมีอะไรบ้าง สัตว์ทะเลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรม ดังนี้

1.ปลา

เป็นสัตว์ทะเลที่พบได้มากที่สุด มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป ปลามีกระดูกสันหลังและหายใจด้วยเหงือก ปลาส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินเนื้อ กินปลาหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ เป็นอาหาร ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

2.สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

เป็นสัตว์ทะเลที่พบได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย สัตว์จำพวกหอย ปู กุ้ง หมึก ดาวทะเล ปะการัง แมงกะพรุน เป็นต้น สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและไม่มีกระดูกสันหลัง

3.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

เป็นสัตว์ทะเลที่พบได้น้อย ประกอบด้วย วาฬ โลมา พะยูน แมวน้ำ สิงโตทะเล เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลมีขนาดใหญ่ หายใจด้วยปอด และเลี้ยงลูกด้วยนม

4.สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 

เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ ประกอบด้วย เต่าทะเล จระเข้ทะเล เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในทะเลมีขนาดเล็ก หายใจด้วยปอด และสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

ตัวอย่าง สัตว์ทะเลมีอะไรบ้าง สัตว์ทะเลที่พบได้ในประเทศไทย ได้แก่

  • ปลา : ปลาทู ปลากะพง ปลาเก๋า ปลาหมึก ปลากระเบน
  • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง : หอยนางรม หอยแครง ปูม้า กุ้งก้ามกราม ดาวทะเล ปะการัง
  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี พะยูน

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ : เต่าทะเล ปลาทะเลที่กินไม่ได้

สัตว์ทะเล สัตว์น้ำทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย

สัตว์ทะเลหายากในไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ พบสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์ที่พบได้ทั่วไปและสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในไทยว่าจะมีสัตว์อะไรบ้าง ที่เป็นการทำความรู้จัก และร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ให้อยู่กับท้องทะเลในประเทศไทยไปอย่างยาวนาน

สัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในไทย ได้แก่

สัตว์ทะเล knowledge-library.com

ภาพ : วาฬบรูด้า

1.วาฬบรูด้า (Bryde’s whale) เป็นวาฬขนาดใหญ่ที่พบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น ในประเทศไทยพบได้ที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย

สัตว์ทะเล knowledge-library.com

ภาพ : เต่ามะเฟือง

2.เต่ามะเฟือง (Green sea turtle) เป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศไทยพบได้ที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย

ภาพ : พะยูน

3.พะยูน (Dugong) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล ในประเทศไทยพบได้ที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พะยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย

สัตว์ทะเล knowledge-library.com

ภาพ : ฉลามวาฬ

4.ฉลามวาฬ (Whale shark) เป็นฉลามขนาดใหญ่ที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ในประเทศไทยพบได้ที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ฉลามวาฬเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย

ภาพ : ปลากระเบนราหู

5.ปลากระเบนราหู (Manta ray) เป็นปลากระเบนขนาดใหญ่ที่มีแผ่นหลังกว้าง ในประเทศไทยพบได้ที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปลากระเบนราหูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย สัตว์ทะเลมีพิษ

สาเหตุและการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ที่ใกล้สูญพันธุ์ในไทย

สาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลเหล่านี้หายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่

  1. การล่าสัตว์ สัตว์ทะเลบางชนิดถูกล่าเพื่อการค้า เช่น เต่าทะเลถูกล่าเพื่อเอากระดองมาทำเครื่องประดับหรือเครื่องราง ปลากระเบนราหูถูกล่าเพื่อเอาครีบมาทำซุปหูฉลาม
  2. มลพิษทางทะเล มลพิษทางทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ทำให้สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ โลกใต้ท้องทะเล
  3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

เพื่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ จำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

  1. การบังคับใช้กฎหมาย จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการล่าสัตว์
  2. การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น หญ้าทะเล ปะการัง
  3. การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ จำเป็นต้องศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรทางทะเล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.dmcr.go.th/detailAll/50549/nws/199

                                   https://www.trueplookpanya.com/knowledge/

ไม่พลาดข่าวสารความรู้รอบตัว : ความรู้ทั่วไป