เกร็ดความรู้ทั่วไป

เสนอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ  ความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้ทั่วไป knowledge-library.com

น้ำเกิดจากอะไร น้ำมีอะไรบ้าง ทำความรู้จัก h2o

น้ำเกิดจากอะไร น้ำเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โมเลกุลของไฮโดรเจน (H2) 2 โมเลกุล จะรวมตัวกับโมเลกุลของออกซิเจน (O2) 1 โมเลกุล เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำ (H2O) 1 โมเลกุล โดยมีสูตรทางเคมีคือ h2o ซึ่งปฏิกิริยาเคมีนี้เรียกว่า การเผาไหม้ไฮโดรเจน (hydrogen combustion) โดยต้องการพลังงานสูงในการกระตุ้นปฏิกิริยา เช่น พลังงานจากฟ้าผ่าหรือแสงอาทิตย์

น้ำเกิดจากอะไร knowledge-library.com

รูปภาพ : การเกิดของน้ำ น้ำเกิดจากไหน

นอกจากนี้ น้ำยังสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น การระเหยของน้ำในมหาสมุทรและทะเล การตกตะกอนกลับสู่พื้นโลกในรูปของฝน หิมะ และน้ำแข็ง การละลายของน้ำแข็งและหิมะ และการซึมผ่านของน้ำใต้ดิน สิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์และสำคัญกับชีวิตของมนุษย์โลกอย่างตัวเราเองมาก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโลกอีกด้วย น้ำมาจากไหน มาทำความรู้จักเกี่ยวกับน้ำให้มากขึ้น เพียงติดตามเว็บไซต์ความรู้ทั่วไปของเราไว้ ไม่พลาดข่าวสารรอบตัวความรู้น่าสนใจอีกเพียบ

น้ำเกิดจากอะไร น้ำคืออะไร และวัฏจักรน้ำ

น้ำคือ สารประกอบทางเคมีที่มี สูตรโมเลกุล คือ H2O ประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม น้ำเป็นสารประกอบที่พบมากที่สุดบนโลก คิดเป็น 71% ของพื้นผิวโลก น้ำเป็นสารที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และมีความหนาแน่นมากที่สุดเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว คุณสมบัติของน้ำ

วัฏจักรน้ำ คือ (water cycle) กระบวนการที่น้ำหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาระหว่าง ของเหลว ของแข็ง และแก๊ส วัฏจักรน้ำเกิดขึ้นได้เนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ บ่อน้ำ และน้ำใต้ดิน ระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศ เมื่ออากาศลอยสูงขึ้น อากาศจะเย็นลง ไอน้ำจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆ กลายเป็นก้อนเมฆ เมื่อก้อนเมฆมีขนาดใหญ่และหนักขึ้น ฝนหรือหิมะก็จะตกลงมาสู่พื้นโลก น้ำที่ตกลงมาสู่พื้นโลกจะซึมลงไปในดิน ไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ หรือระเหยกลับสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง

น้ำ หรือวัฏจักรน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์ต้องการน้ำเพื่อการดื่ม อาบน้ำ ปรุงอาหาร และชำระล้างร่างกาย พืชต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตและสังเคราะห์แสง วัฏจักรน้ำยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลก เช่น เป็นตัวกลางในการขนส่งสารอาหารและออกซิเจน ควบคุมอุณหภูมิของอากาศ และรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม วัฏจักรน้ำเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีสิ้นสุด วัฏจักรน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและระบบนิเวศของโลก ประโยชน์ของน้ำ

วัฏจักรน้ำมีอะไรบ้าง วัฎจักรการเกิดฝน การหมุนเวียนของน้ำ

น้ำเกิดจากอะไร knowledge-library.com

รูปภาพ : วัฏจักรของน้ำ

ขอบคุณรูปภาพจาก : ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

วัฏจักรน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. การระเหย (evaporation) คือ การที่น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ บ่อน้ำ และน้ำใต้ดิน ระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศ
 2. การควบแน่น (condensation) คือ การที่ไอน้ำในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปของเมฆเมื่อได้รับความเย็น
 3. การเกิดฝนตก (precipitation) คือ การที่เมฆปล่อยน้ำลงสู่พื้นโลกในรูปของฝน หิมะ หรือลูกเห็บ 
 4. การรวมตัวของน้ำ (collection) คือ การที่น้ำที่ตกลงมาสู่พื้นโลกจะซึมลงไปในดิน ไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ หรือระเหยกลับสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ โมเลกุลของน้ำ ได้แก่

 • ความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำเกิดการระเหย
 • กระแสลม ช่วยทำให้ไอน้ำในบรรยากาศกระจายตัวและควบแน่นเป็นเมฆ
 • อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของอากาศที่ต่ำลงจะทำให้ไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นเมฆ ทรัพยากรน้ำ
 • ภูมิประเทศ ภูมิประเทศที่มีภูเขาหรือเทือกเขาสูง จะทำให้ไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นเมฆได้ง่ายขึ้น 

h2o คือธาตุอะไร ความสำคัญของน้ำมีอะไรบ้าง ?

ความสำคัญของน้ำ บอกเลยว่าน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเป็นอย่างมาก ดังนี้

 • เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์ต้องการน้ำเพื่อการดื่ม อาบน้ำ ปรุงอาหาร และชำระล้างร่างกาย พืชต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตและสังเคราะห์แสง สัตว์ต้องการน้ำเพื่อการอยู่รอด
 • เป็นตัวกลางในการขนส่งสารอาหารและออกซิเจน น้ำเป็นตัวกลางในการขนส่งสารอาหารและออกซิเจนจากดินสู่รากพืช และจากรากพืชสู่ส่วนต่างๆ ของพืช น้ำยังเป็นตัวกลางในการลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนจากเลือดสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายสัตว์
 • ควบคุมอุณหภูมิของอากาศ น้ำมีความสามารถในการดูดซับและคายความร้อนได้ดี น้ำในมหาสมุทรและทะเลช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศบนโลก การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
 • รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม น้ำช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เช่น ควบคุมระดับน้ำในทะเลและแม่น้ำ ช่วยป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

นอกจากนี้ น้ำยังมีความสำคัญในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

 • อุตสาหกรรม น้ำใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และพลังงาน
 • เกษตรกรรม น้ำใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ คุณสมบัติของน้ำ 5ข้อ
 • การท่องเที่ยว น้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ทะเล แม่น้ำ และน้ำตก

#วัฎจักรน้ำ
#น้ำคืออะไร
#วัฎจักรการเกิดฝน
#โมเลกุลของน้ำ
#h2o คือธาตุอะไร
#คุณสมบัติของน้ำ 5ข้อ
#น้ำมีอะไรบ้าง
#การหมุนเวียนของน้ำ